Nábytok a učebné pomôcky pre základné a materské školy

Komplexné vybavenie pre materské školy - nábytok, stoličky a stoly pre materské školy, didaktické pomôcky, výtvarné pomôcky, hudobné nástroje a interaktívne pomôcky

Priestory materskej školy by mali byť vybavené certifikovaným a bezpečným predškolským nábytkom, stoličkami a stolmi vysokej kvality, edukačnými a interaktívnymi pomôckami prispôsobenými veku detí. Takéto komplexné vybavenie priestorov materskej školy nájdete v internetovom obchode Insgraf. V ponuke máme stoly a stoličky vo veľkostiach 1-3 a tematické nábytkové série, taktiež koberce, sedačky, sedacie vaky a vankúše na sedenie. Deti v predškolskom veku milujú tvorivú činnosť a kreatívnu prácu, ku ktorej potrebujú rôzne umelecké predmety, kocky, hry a hračky ako aj hudobné nástroje. Materská škola by mala zabezpečiť podmienky pre správny rozvoj dieťaťa a to prostredníctvom didaktických pomôcok, senzorických pomôcok, Montessori a interaktívnych pomôcok. Tieto produkty nájdete v našej širokej ponuke pre materské školy.

Materská škola by mala mať vybavenie, ktoré poskytuje deťom aktivitu a pohyb a zabezpečí správny vývoj predškolských detí. Nevyhnutnou súčasťou vybavenia materských škôl sú tematické kútiky, detské ihriská a pomôcky pre rozvoj hrubej motoriky.

Nábytok, školské lavice, školské stoličky, magnetické tabule, interaktívne a multimediálne vybavenie - komplexné vybavenie školy

Vybavenie v škole zahŕňa magnetické tabule, školské stoličky, školské lavice a stoly, nábytkové zostavy a didaktické pomôcky prispôsobené veku detí. V našom obchode nájdete širokú ponuku školského vybavenia, vrátane certifikovaného a bezpečného nábytku pre knižnice, školské triedy, spoločenské miestností - družiny, šatne, kabinety alebo zborovne. Sortiment e-shopu Insgraf zahŕňa multimediálne vybavenie vrátane interaktívnych tabúľ a programovacích pomôcok, ktoré podporujú výuku všetkých školských predmetov.

Premýšľate nad zariadením materskej školy? Oboznámte sa s našou ponukou a využite osvedčené riešenia.

Pre kontakt kliknite tu