Tabuľka veľkostí stolov a stoličiek


Meranie

Tabuľka veľkostí nábytku podľa aktuálne platných štandardných Európskych noriem: EN 1729-1 Nábytok. Stoličky a stoly pre školské zariadenia - Časť: Funkčné rozmery stoličiek a stolov.


Vhodné rozmery nábytku podľa STN EN 1729-1:

Tri jednoduché kroky k URČENIU VHODNEJ VEĽKOSTI NÁBYTKU

  • Zistite telesnú výšku všetkých žiakov v triede.
  • Podľa tabuľky rozmerov priraďte žiakom vhodnú veľkosť nábytku.
  • Vyberte zodpovedajúci typ nábytku.


Doporučujeme :

  • v rámci jednej triedy je vhodné použiť lavice a stoličky dvoch alebo troch veľkostí.
  • kvalitné a ergonomicky vyvážený sedací nábytok je obzvlášť dôležitý u prváčikov. Podľa štúdie Štátneho zdravotníckeho ústavu z roku 2003 k najväčšiemu nárastu porúch držania tela u deti v SR dochádza medzi 7. a 11. rokom života. S nástupom do 1.triedy dochádza ku skokovému nárastu výskytu porúch držania tela.

Pre kontakt kliknite tu