Ochrana osobných údajov


Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov má za cieľ priblížiť Vám spôsob, rozsah a účel spracúvania osobných údajov (ďalej len údajov) v rámci ponuky našich online služieb a s nimi súvisiacich webstránok, funkcií a obsahov ako aj v rámci našich online prezentácií, ako sú napríklad naše profily na sociálnych sieťach, (ďalej len online služieb). V súvislosti s pojmami ako napríklad spracúvanie údajov alebo zodpovedná osoba si vás dovoľujeme odkázať na definície v čl. 4 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a § 5 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na webovú stránku spoločnosti Insgraf s.r.o. na adrese https://insgraf.sk ako aj na všetky jej podstránky a upravuje spôsob zhromažďovania a využívania Vašich osobných údajov, ktoré je v súlade so znením Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Slobodným a dobrovoľným používaním stránky spoločnosti Insgraf s.r.o. vyjadrujete svoj súhlas s nižšie popísanými postupmi.

 
Prevádzkovateľ

Obchodné meno: Insgraf s.r.o.

Tel.: 0800 18 23 03
E-Mail: insgraf@insgraf.sk

Konateľ spoločnosti: Maciej Kapica
Sídlo spoločnosti: Kráľovská ulica 8/824, 927 01 Šaľa, Slovenská republika
IČO: 47078839

Pre kontakt kliknite tu