Kontakt


Kontaktné údaje:

INSGRAF s.r.o.
Nešporová 1012/23
927 01 Šaľa

IČO : 47 078 839
IČ DPH: SK 20 23 73 74 52

Bezplatná infolinka: 0800 18 23 03
Mobil: 0910 905 618

Email : insgraf@insgraf.sk

Číslo účtu insGraf:
IBAN: SK8275000000004017799195
SWIFT: CEKOSKBX
Banka: Československá obchodná banka, a.s.

Tu nás nájdete:

Sídlo a registračné údaje:
INSGRAF s.r.o, Nešporová 1012/23, 927 01 Šaľa
IČO: 47 078 839
DPH: 20 23 73 74 52
IČ DPH: SK 20 23 73 74 52

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave.
Oddiel Sro, vložka č. 31277/T, dátum zápisu 22.03.2013.

Zodpovednosť

Obsah týchto stránok sme vytvorili s veľkou starostlivosťou. Naša ponuka môže obsahovať odkazy na externé webové stránky, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. Preto nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za ich obsah. Príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok je vždy zodpovedný za obsah takých odkazovaných stránok. Odkazované stránky boli kontrolované v momente prepojenia pre možné porušenie zákona. Nelegálny obsah bol v čase prepojenia neviditeľný. Po oznámení o porušovaní, tieto odkazy odstránime ihneď.

Autorské práva

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorených prevádzkovateľa stránok podliehajú slovenským autorským zákonom. Kopírovanie, spracovanie, distribúcia a akýkoľvek druh využitia autorského práva vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorca. Sťahovanie a kopírovanie týchto stránok je povolené len pre súkromné osoby a nie je povolené pre komerčné použitie. Pokiaľ ide o obsah, ktorý nie sú vytvorené prevádzkovateľom internetových stránok, budú autorské práva tretích strán rešpektované.


Pre kontakt kliknite tu