Kategórie

Edukačné pomôcky 

Najširšia ponuka na trhu s didaktickými pomôckami, ktoré stimulujú rozvoj detí – edukačné podložky, hry a logické skladačky, konštrukčné kocky a pomôcky pre programovanie a kódovanie.

Materské školy a základné školy sú navrhnuté tak, aby podporovali harmonický vývoj dieťaťa poskytovaním rôznych vzdelávacích pomôcok prispôsobených veku a zručnost...

Najširšia ponuka na trhu s didaktickými pomôckami, ktoré stimulujú rozvoj detí – edukačné podložky, hry a logické skladačky, konštrukčné kocky a pomôcky pre programovanie a kódovanie.

Materské školy a základné školy sú navrhnuté tak, aby podporovali harmonický vývoj dieťaťa poskytovaním rôznych vzdelávacích pomôcok prispôsobených veku a zručnostiam žiaka. Internetový obchod Insgraf spĺňa potreby učiteľov a poskytuje komplexnú ponuku učebných materiálov, ktoré budú fungovať počas vyučovania matematiky, prírodných a jazykových kurzov, ako aj základy kódovania a programovania. Manipulačné labyrinty, hádanky a kladivá sú iba naše vybrané produkty, ktoré podporujú rozvoj detských manuálnych a motorických zručností. V záujme správneho rozvoja zmyslov zraku, sluchu a hmatu, ponúka internetový obchod Insgraf kontrastné dosky, zvukové skrinky a textúrované obrázky, ktoré sa dajú použiť aj na integráciu do senzorických tried.

Environmentálna výchova v škole by sa mala realizovať pomocou ekologických hier, pyramídy zdravej výživy alebo modelu ľudského tela, vďaka čomu sa študenti o životnom prostredí budú učiť atraktívnym a praktickým spôsobom.

Moderné učebné pomôcky na kódovanie a programovanie sú budúcnosťou vzdelávania a preto by ich mali mať všetky vzdelávacie inštitúcie vo svojom sortimente. Medzi ne patria kódovacie dosky pre najmladších, inovatívny robot Blue Bot, Photon a aplikácia Scottie Go!, ktoré poskytnú nielen atraktívne vyučovanie v materských a školských zariadeniach, ale podporia aj schopnosť vytvárať algoritmy a rozvíjať počítačové myslenie študentov.

Viac
Pre kontakt kliknite tu