Kategórie

Hrubá motorika, šport 

Športové vybavenie a doplnky rozvíjajúce motoriku detí v materských a školských zariadeniach

Fyzická aktivita je nevyhnutným prvkom rozvoja každého dieťaťa, vďaka ktorému spozná prostredie a získa nové zručnosti. Organizácia pohybových hier v materských a školských zariadeniach by mala zahŕňať činnosti súvisiace s rovnováhou, chôdzou, behom aleb...

Športové vybavenie a doplnky rozvíjajúce motoriku detí v materských a školských zariadeniach

Fyzická aktivita je nevyhnutným prvkom rozvoja každého dieťaťa, vďaka ktorému spozná prostredie a získa nové zručnosti. Organizácia pohybových hier v materských a školských zariadeniach by mala zahŕňať činnosti súvisiace s rovnováhou, chôdzou, behom alebo plazením sa za použitia rôznych typov matracov, rehabilitačných tvarov, loptičiek a balančných tyčí. Pohybové kurzy využívajúce gymnastické vybavenie je možné organizovať formou kreatívnej zábavy a pohybu v miestnosti, alebo aj formou tímových hier pod holým nebom. V internetovom obchode Insgraf nájdete široký výber cvičebných žineniek, edukačných pomôcok a vybavenia malej telocvične, ktoré zvýšia atraktivitu tried a spríjemnia športové aktivity pre všetky vekové skupiny.

 

Zvládnutie zručností v oblasti hrubej motoriky je nevyhnutné pre ďalší rozvoj jemných motorických zručností a preto je také dôležité, aby boli všetky materské školy a základné školy vybavené plošinami, rebríkmi, cvičebnými lavicami, debnami a športovými zostavami.  Poskytujeme širokú škálu hier a športových pomôcok, ako aj nábytok na ich skladovanie, ktorý umožní správnu organizáciu vybavenia vzdelávacej inštitúcie.

 

Chcete vybaviť svoju materskú školu alebo základnú školu zariadením na vývoj hrubej motoriky? Využite našu ponuku.

Viac
Pre kontakt kliknite tu